Medewerkers leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes
 

Zowel bij individuele- als bij teamcoaching werken we in 3 fasen:Management - Verantwoordelijkheid - Mens en Bedrijf

 • Het kennismakingsgesprek met coach, gecoachte(n) en eventueel de leidinggevende of opdrachtgever, waarin we samen de vraag om coaching, behoefte en verwachtingen definiëren en vastleggen. Tegelijkertijd worden de voorwaarden en afspraken bepaald om tot resultaat te komen.
 • Een reeks gesprekken tussen coach en gecoachte waarbij, afhankelijk van de behoefte, gebruik gemaakt wordt van ondersteunende modellen. De gesprekken gaan door buiten de werkomgeving waarbij de locatie vrij te bepalen is.
 • Een coachingtraject duurt gemiddeld zes sessies van twee uur, gespreid over een periode van zes maanden.
 • Tijdens de sessies en aan het einde van het traject wordt samen geëvalueerd of het vooropgestelde doel is behaald en worden mogelijke opvolgingsgesprekken besproken.
 • Bij teamcoaching wordt er, afhankelijk van de vraag, in samenwerking met de opdrachtgever een op maat uitgewerkte workshop opgesteld. Weliswaar blijft de klemtoon bij "Reality Based Coaching" altijd het inzicht in het "zelf" en vooral in dat van de collega's binnen teams.

  In beide gevallen wordt gewerkt met opmaak van het persoonlijk-, team- en/of bedrijfsprofiel.
 • Opmaak van persoonlijk of bedrijfsprofiel dmv de ALTI of ALTIO - persoonlijkheidstypen
  Psychologisch instrument refererend naar het MBTI® en de theorie van de Zwitserse psychiater/psycholoog Carl Gustav Jung
 • Bridge Personality Colour Type (Big Five & Jung Type persoonlijk gedragsprofiel gelinkt aan competenties voor een bepaalde functie/job)
 • Bridge Ability Suite (numerieke, verbale, abstracte test voor assessment - selectie & werving)
 • Opmaak KOAN-PMI Competentiescan bij Project Management
 • SHP (Stress Hanterings Profiel)
 • LSI1 (Levens Stijl Inventaris)
 • GROW-model voor coaching
 • Rationele Effectiviteits Training & Logische niveau 's
 • Kernkwadranten (Daniel Ofman)
 • Loopbaanankers van Schein
 • Competentiemodellen
 • Management situationeel leidinggeven
 • POP: Persoonlijke OntwikkelingsPlannen
 • Stress- en Burnout-Schaal: voor het meten van stresssymptomen en (de kans op) burnout
 • Brainstormingsessies
 • SMART:
  > Specific: specifiek en concreet formuleren
  > Measurable: meetbaar, hebben we het resultaat behaald
  > Attainable: de doelstelling moet bereikbaar zijn
  > Relevant: relevant, in functie van de bedrijfsdoelstellingen
  > Timebound: tijdsgebonden
 • SWOT:
  > Strenghts: sterke punten / competenties
  > Weaknesses: verbeterpunten
  > Opportunities: kansen
  > Threats: bedreigingen
 

Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.