Coachen met het oog op en op basis van de Realiteit
 
 
 
 

"Whatever the circumstances of your life, the understanding of type
can make your perceptions clearer, your judgements sounder
and your life closer to your heart's desire."
(Isabel Briggs Myers)

De missie van "Reality Based Coaching" bestaat er uit om mensen te bereiken en hen te laten deelnemen aan individuele sessies of groep-workshops, met een beperkt aantal deelnemers, waarbij inzicht wordt gegeven in onbekende en onderkende vaardigheden, competenties en gedragsvoorkeuren. Hiervoor worden bestaande en nieuwe modellen en processen ingezet waarmee men enorme persoonlijke vooruitgang en welzijn kan boeken.

 

Motivatie van werknemers stimuleren en het hen laten herkennen van hun eigen persoonlijkheid zodat zij op een constructieve, positieve manier samenwerken met collega 's en het plezier in hun werk terugvinden, waarbij focus en betrokkenheid naar externe klanten toe terug duidelijk merkbaar zijn en naar voor komen.

Managers coachen in hun dagelijkse activiteiten om hun potentieel volledig te laten ontplooien. Hen begeleiden zodat zij sterker en met optimaal zelfvertrouwen actief blijven meebouwen aan de processen en evolutie binnen het bedrijf. Tegelijkertijd werken aan openheid waarbij hun medewerkers kunnen samenwerken aan de uit te voeren taken om zich hierdoor één te voelen met het bedrijf.


Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.