SHP geaccrediteerd consultantSHP geaccrediteerd consultant

Reality Based Coaching kiest voor het Levens Stijl Inventarisatie

Weten wie je nu bent is een eerste maar belangrijke stap in de beslissing wie je wil zijn in de toekomst. Jarenlang onderzoek heeft
aangetoond dat informatie noodzakelijk om zelfkennis, groei en zelfontwikkeling te realiseren, te vinden is in onze gedachten.

Reality Based Coaching & Human Synergistics zijn overtuigd dat als mensen gevoed worden met accurate informatie over de manier
waarop zij denken, zij er in slagen om positieve veranderingen in gedrag te bewerkstellingen en hun effectiviteit verhogen.

Hoe meer je weet over hoe je denkt en je gedraagt, des te beter ben je voorbereid om je prestaties te verbeteren. Hierbij kan de
Levens Stijl Inventaris (LSI 1) je helpen.

Verhoog je inzicht in je denkstijlen en gedrag De LSI 1 is het eerste in een reeks van Self Assessment instrumenten ontwikkeld door
Human Synergistics met een antwoord op de vraag: 'Wie ben ik en wat maakt dat ik op deze manier functioneer'.

Gebaseerd op algemeen aanvaarde psychologische en psychometrische theorieën meet de LSI 1 onze denkautomatismen en attitude
als basis voor ons gedrag of hoe we met anderen omgaan, hoe we problemen aanpakken en oplossen en hoe we beslissingen nemen.

De de grootste waarde van LSI 1 ligt in het feit dat geen ander zelfbeoordelinginstrument op een visuele manier uw denken en
gedragstijlen meet, die u helpen of hinderen in het realiseren van het individuele potentieel Wat u leert kunt u gebruiken om
positieve veranderingen te initiëren in hoe u denkt en handelt. Veranderingen die uw persoonlijke en professionele effectiviteit kunnen
verhogen.


Praktisch

De LSI 1 vragenlijst bestaat uit 240 items (of vragen).
Door deze vragenlijst in te vullen verkrijgt men een score in 12 sleutel denkpatronen of stijlen die een inzicht geven in eerder effectief
of ineffectief handelen. Deze 12 stijlen tonen heel specifiek de manier waarop wij over onszelf verkiezen te denken en daardoor ons
gedrag, in vele gebieden van ons leven, beïnvloeden.

Debriefing van het LSI circumplex.

LSI1 Circumplex

© Human Synergistics International. Research and
development by R.A. Cooke PhD and J.C. Lafferty PhD.

De resultaten worden overgebracht op een circumplex waardoor men een visueel profiel krijgt in twaalf stijlen.
Mensen ervaren als erg effectief in hun organisatie scoren gemiddeld hoog in de constructieve stijlen en relatief laag in
de passief/defensieve en agressief/defensieve stijlen.

Constructieve stijlen (prestatie/motivatie, zelfactualisatie, mensgericht/ondersteunend en relatiegericht,
1,12, 1 en 2 uur)
duiden op het vermogen om zichzelf in vraag te stellen en daardoor denkstijlen en gedrag te optimaliseren.
Dit levert een bijdrage aan het gevoel van tevredenheid, het vermogen om gezonde relaties te ontwikkelen, efficiënt omgaan met
mensen en de vaardigheden om opdrachten tot een goed einde te brengen.


Passief/Defensieve Stijlen (goedkeuring, conventioneel, afhankelijk, vermijdend, 3,4,5, en 6 uur).
Zelfbeschermend denken en gedrag, dat tegemoet komt aan de behoefte 'geen risico' nemen met anderen.

Agressief/Defensieve Stijlen ( oppositie, macht, competitie, perfectionisme, 7,8,9 en 10 uur).
Het denken en gedrag gebruikt om status en positie te handhaven en dat tegemoet komt aan de behoefte zich te identificeren met
taakgerichte activiteiten.

De LSI 1 invullen is de eerste stap in het proces om je gedrag te veranderen. De LSI 1 is jarenlang onderzocht en is uiteindelijk een
algemeen aanvaard en betrouwbaar instrument om u te helpen een objectieve kijk op jezelf te verkrijgen.

De informatie verkregen door de LSI 1 creëert verandering door:

* identificeren van unieke denkpatronen die karakteristiek zijn voor uw actueel gedrag.
* inzien waarom bepaalde van uw denkpatronen effectief zijn en anderen niet.
* helpen beslissen welke denk- en gedragspatronen men wenst te veranderen
* inzichten verkrijgen in optimale denkpatronen in relatie tot het werk
* vastleggen van aanpak om bepaalde patronen te wijzigen


Resultaten

LSI 1 geeft de kans om eens van nabij naar jezelf te kijken. Het werkt als een spiegel, soms is het beeld vleiend en bevestigend, soms
verrassend en soms moeilijk om te aanvaarden. Maar wat ook het resultaat is er bestaat geen twijfel over dat LSI 1 door een beter
inzicht in je denken en gedrag, verandering en verbetering in prestaties kan brengen. Het mooie aan LSI (anders dan vele andere
instrumenten) is dat het een kwantitatieve meting geeft om te kijken naar sterke kanten en aspecten die kunnen verbeterd worden.

LSI 1 maakt deel uit van het Levensstijl Systeem dat met succes door meer dan 1.000.000 managers en 240.000 organisaties de
laatste 20 jaar is gebruikt. De resultaten hebben aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen individuele LSI 1 scores en
het ontwikkelen van:

* leiderschap effectiviteit
* beter kunnen omgaan met druk en veranderingen
* verbeterde relaties met anderen
* flexibiliteit en creativiteit
* motivatie en doen


Het Levensstijl Systeem

LSI 1 is eerste van 2 niveaus in het Levensstijl Systeem dat door Human Synergistics werd ontwikkeld om de effectiviteit en het
potentieel van een organisatie 's waardevolste activa, haar mensen, te maximaliseren. Na het vervolledigen van de LSI 1 kan door
middel van de LSI 2 feedback gevraagd worden aan anderen. Deze resultaten worden op hetzelfde circumplex vergeleken met de
zelfperceptie. De LSI 1 en 2 Zelfontwikkelingsgids ondersteunen de interpretatie en de actieplannen.
LSI 1 & 2 Stylus en Leadership Work Styles zijn computer gegenereerde rapportenCopyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.