Coaching helpt effectieve interactiepatronen aan te leren
 
 
 
 

"De waarde van een doel ligt in de dingen die je leert om het te bereiken." (Anonimus)
Individuele ontwikkeling en motivatie

Routine zorgt er voor dat men bijna "geblinddoekt" taken gaat uitvoeren. Men werkt op eigen houtje aan opdrachten terwijl deze in samenspraak of teamverband moesten gebeuren. Men gaat er bijna automatisch vanuit dat men goed bezig is en men vraagt zich af waarom de "andere" collega niet meer volgt of zich niet meer betrokken voelt. Hierdoor raken "Relationele verhoudingen" ontwricht. Dit is geen uitzonderlijke situatie en veel mensen zullen zich hier in herkennen. "Ieder op zijn eigen eiland" is zeker geen nieuw begrip, integendeel. Op die manier gaat er heel wat kostbare tijd verloren aan "rework" of "double work" omdat mensen binnen het team niet optimaal kunnen samen-werken.

Om hier aan te verhelpen is een "Mentaliteitsverandering" nodig. "Reality Based Coaching" kiest voor "open sfeer" workshops met een beperkt aantal deelnemers. Teamleden, inclusief hun directe manager, worden nauw betrokken bij het proces. Het open kader en de interactiviteit zijn de basis opdat collega's binnen het team of divisie elkaar door "Zelfreflectie" echt leren kennen.
Elkeen maakt kennis met zijn persoonlijkheid en competenties en dit van zijn collega 's binnen het team.
Het proces en middelen om dit te bereiken staan in detail beschreven onder Proces - Modellen


Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.