De KOAN-Project Management Indicator gggKOAN Project Management Indicator

Om de competenties van uw huidige en toekomstige projectmanagers te evalueren, is er een nieuw product op de markt gebracht dat uniek is in België.
De KOAN-PMI ( Project Management Indicator) is een instrument dat door Reality Based Coaching, als erkend consultant, wordt ingezet om het
functioneren van uw projectmanagers, op een constructieve manier, te beoordelen aan de hand van negen competenties:

          1. Organisatiegerichtheid
               2. Draagvlak uitbouwen
                     3. Betrokkenheid creeëren
                         4. Informatie beheren
                              5. Duidelijkheid scheppen
                                   6. Respecteren en respect afdwingen
                                        7. Prestatiedrang
                                             8. Zelfvertrouwen en veerkracht
                                                  9. Valkuilen

Deze competenties worden geïntegreerd in een uitgebreid rapport, waarin een gedetailleerde beschrijving gegeven wordt van de werkstijl van de
projectmanager op de volgende vier projectfasen:

  • Initiatie van het project
  • Definitie van het project
  • Uitwerking van het project
  • Inbedden van het project
K
unnen uw collega´s een project op een efficiënte manier leiden?
O
p welke medewerkers kunt u rekenen om lastige taken te volbrengen?
A
an welke eisen moeten uw projectmanagers voldoen?
N
aar welke profielen bent u op zoek voor functies met verantwoordelijkheid?
P
rofessionele projecten verwezenlijken is uw ambitie?
M
et welke mensen gaat u in zee bij grootscheepse projecten?
I
n welke mate wordt het potentieel van uw projectmanagers momenteel aangesproken?


Met behulp van de KOAN-PMI kunnen de kwaliteiten van projectmanagers in kaart gebracht worden bij het initiëren, definiëren, uitwerken en
inbedden van een project. De resultaten worden weergegeven in een uitgebreid individueel rapport. De afname en verwerking gebeuren volledig
per computer en nemen uiterlijk een uur in beslag.

Alert Management Consultants heeft na jarenlang onderzoek op het gebied van psychologische instrumenten en assessment onlangs dit nieuw
product op de markt gebracht.
Certificering werd verleend aan Reality Based Coaching om op te treden als geaccrediteerd consultant voor dit product.
De KOAN-Project Management Indicator (PMI) is voor u als organisatie een uniek instrument dat u helpt om de competenties van uw huidige en
toekomstige projectmanagers te evalueren. Voor u als project manager helpt de KOAN-PMI, als self-assessment instrument, uw sterke kanten en
ontwikkelingspunten op het gebied van project management in kaart te brengen.

Interesse? Neem met ons contact op!


Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching V.O.F. - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.