Reality Based Coaching werkt met tools die een toegevoegde waarde zijn voor mens & organisatie

daarom kiest RBC voor Bridge Personality & Bridge Ability Suite beschikbaar voor bedrijf & particulier.

Organisaties gebruiken persoonlijkheidsvragenlijsten als The Bridge Personality tijdens selectieprocedures, ontwikkeltrajecten of loopbaanbegeleiding.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat persoonlijkheidsvragenlijsten een goede voorspeller zijn van toekomstig arbeidsgedrag.

Door het invullen van The Bridge Personality:

 • Leer je meer over je eigen persoonlijkheid en werkgedrag
 • Krijg je inzicht in welk soort organisatie jij goed past
 • Kan je achterhalen op welk vlak jij je nog kunt ontwikkelen
 • Zul je beter kunnen bepalen welke functies goed bij je passen

Organisaties kunnen met The Bridge Personality:

 • Meer informatie krijgen over een kandidaat en zo beter selecteren
 • In kaart brengen in welke functie een persoon goed zou passen
 • Inzicht krijgen in de ontwikkelbehoefte van een medewerker

Een handleiding voor deze test is beschikbaar.

De Bridge Personality is een vragenlijst die zowel persoonlijkheid meet als het Jung type bepaalt.
Meet of de kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen. Inzicht geeft in competenties.
Zeer betrouwbaar en valide is en volledig online wordt afgenomen.
Een persoonlijkheidsvragenlijst die te gebruiken is voor selectie én ontwikkeling van personeel.

The Bridge Personality voldoet aan deze ideale eigenschappen.
The Bridge Personality meet persoonlijkheid in 34 persoonlijkheidsdimensies  en gedragsvoorkeuren in 16 Bridge Types.

Naast een overzicht van persoonlijkheidsdimensies en persoonlijkheidstypen biedt The Bridge Personality ook een score op de acht meest gangbare competenties binnen het bedrijfsleven en overheid. Het assessmentsysteem is zo opgezet, dat op verzoek ook andere competenties in de rapportage van The Bridge Personality kunnen worden opgenomen.

The Bridge Personality is betrouwbaar, valide, interactief en multi-inzetbaar. 

Achtergrond

De Bridge Personality is gebaseerd op twee theorieën: de Big Five persoonlijkheidstheorie en de Type-theorie van Carl Jung.
Kandidaten krijgen 240 stellingen, waarop zij zichzelf moeten beoordelen in een werksituatie.
De stellingen richten zich op vier hoofdgroepen: Besturen, Mentaal, Houding en Output. Deze zijn opgesplitst in twaalf groepen (o.a. Aanpak, Ondersteuning en Visie). De twaalf groepen zijn onderverdeeld in 34 dimensies (o.a. Zelfverzekerd, Resultaatgericht en Behulpzaam).

Normatief en ipsatief 
De eindresultaten zijn gebaseerd op zowel normatieve als ipsatieve scores. Normatief betekent dat een kandidaat scoort op een schaal van 1 tot en met 9 (1= zeer sterk mee oneens, 9=zeer sterk mee eens). Ipsatief staat voor ‘gedwongen keuze’ en betekent dat kandidaten vragen moeten rangschikken (1=minst op mij van toepassing, 6=meest op mij van toepassing).

Waarom deze combinatie van scores? Omdat uit onderzoek binnen de testtheorie blijkt dat het combineren van deze scores een betrouwbaarder beeld geeft van zelfbeeld en persoonlijkheid.

Betrouwbaarheid en validiteit
TestGroup Consulting hecht grote waarde aan betrouwbaarheid en validiteit. Om deze reden is Bridge Personality ontwikkeld volgens de laatste wetenschappelijke theorieën binnen de testpsychologie. Daarnaast gebruiken we de laatste inzichten op gebied van online testen.

 

 

Organisaties gebruiken vaak capaciteitentesten als onderdeel van assessmentprocedures. Deze assessments
worden ingezet voor de selectie of ontwikkeling van personeel. Uit onderzoek blijkt dat capaciteitentesten goede
voorspellers zijn van toekomstig arbeidsgedrag.

Capaciteitentesten kunnen je helpen om:

 • Te laten zien waar je goed in bent
 • Eerlijk beoordeeld te worden op de criteria in een selectieprocedure
 • Meer te ontdekken over je sterke punten en punten waarin je jezelf kunt ontwikkelen
 • Een bewuste carrièrekeuze te maken op basis van je capaciteiten

Organisaties gebruiken capaciteitentesten om:

 • Werknemers te selecteren die het best passen bij de eisen die aan een bepaalde functie worden gesteld
 • Te bepalen op welk gebied medewerkers of sollicitanten ontwikkeld kunnen worden in de toekomst
 • Een objectief beeld te krijgen van iemands capaciteiten

The Bridge Ability Suite bestaat uit drie capaciteitentesten; een test die abstracte capaciteiten meet, een test die numerieke capaciteiten meet en een test die verbale capaciteiten meet. Voor elke test is een handleiding beschikbaar.

Volledig capaciteiten assessment 
De Bridge Ability Suite is een uitgebreid assessment dat bestaat uit drie capaciteitentesten: Bridge Verbaal, Bridge Numeriek en Bridge Abstract. De testen worden afzonderlijk of gecombineerd afgenomen en zijn beschikbaar op middelbaar- hoger- en universitair-niveau in meerdere talen. 

Bridge Verbaal

Wilt u weten hoe goed kandidaten complexe teksten begrijpen en analyseren? Deze test meet de vaardigheid om de juiste conclusies te trekken uit schriftelijke informatie. Daarnaast biedt de test inzicht in de volgende deelgebieden: woordbegrip, tekstbegrip en argumenten begrijpen.

Bridge Numeriek

Bent u op zoek naar een betrouwbare online test die numerieke vaardigheden meet? Kandidaten moeten in deze test o.a. berekeningen uitvoeren, data en tabellen vergelijken.

Bridge Abstract

Wilt u weten of kandidaten geschikt zijn voor financiële, technische of wetenschappelijke functies? Binnen dertig minuten meet u de vaardigheid om strategisch te denken, processen te analyseren en getallen te begrijpen en te verwerken.


U bent continu bezig met uw HR-beleid, kijkt waar u medewerkers kunt laten groeien en selecteert kandidaten die beschikken over de juiste vaardigheden. De keuzes die u maakt zijn belangrijk voor de groei van uw organisatie. Daarom wilt u een instrument dat eerlijk en objectief algemene vaardigheden meet. Reality Based Coaching i.s.m. TestGroup Consulting biedt dit instrument aan. Online, betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd.

 

 
Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.