SHP geaccrediteerd consultantSHP geaccrediteerd consultant

Reality Based Coaching kiest voor het Stress Hanterings Profiel

Stress wordt steevast als iets negatiefs beschouwt, maar dit is niet zo.
'DE EEN ZIJN STRESS IS DE ANDER ZIJN PLEZIER', op wie een bepaalde bron van stress (stressor), een negatieve of positieve invloed
heeft, zal sterk afhankelijk zijn van ieders interpretatie van die situatie.  Een zelfde situatie betekent voor de één een aangenaam
gevoel en voor de ander een bedreigend gevoel.

'Stress zit VOORNAMELIJK IN JE HOOFD'.
Onderzoek toonde aan dat onze waarnemingen sterker afhankelijk zijn van wat we denken dan van wat we werkelijk waarnemen. 
Er komt heel wat op ons af elke dag.  Hoe wij daarover denken en interpreteren bepaalt heel sterk onze gevoelens en reacties.

'ONS DENKEN STUURT ONZE EMOTIES EN ONZE LICHAMELIJKE REACTIES'.
Onderzoek toonde aan dat de grootste bron van stress wordt gevormd door onze gedachten.

'STRESSERENDE GEDACHTEN VEROORZAKEN STRESS'.
Een van de belangrijkste aspecten van stress management is te achterhalen welke veerkracht-ondermijnende denkautomatismen we
er op nahouden in stress situaties.  Deze veerkracht-ondermijnende denkautomatismen zijn in heel wat situaties belangrijker voor je
gezondheid dan bijvoorbeeld alleen een juiste voeding en voldoende beweging.

We kunnen ZELF dit soort automatismen achterhalen. 
HUMAN SYNERGISTICS ontwierp hiervoor een vragenlijst, nl. het Stress Hanterings Profiel.

Deze zelfscorende vragenlijst geeft individueel, preventief een inzicht in je kwaliteiten en je valkuilen in relatie tot stress.

De vragenlijst wordt ondersteund door de handleiding voor zelfontwikkeling en een individueel actieplan.

De handleiding helpt U bij het interpreteren van het resultaat en bevat eveneens een stappenplan dat U begeleidt naar uw
persoonlijke acties.

Het Stress Hanterings Profiel of SHP

a) Doel van het SHP

Stress Hanterings Profiel meet uw gedachten, denkstijlen in relatie tot stress.
Dit geeft de mogelijkheid onze veerkracht ondermijnende denkautomatismen te herkennen en begrijpen.
Daardoor kunnen we preventieve acties te ondernemen om ons welzijn te bevorderen.

b) S H P kan gebruikt worden in:

- Stress management programma's
- Individuele stress begeleiding
- Assertiviteits programma's
- Verhogen van persoonlijke effectiviteit

c) Wat wordt gemeten?

Het SHP meet 19 verschillende, maar correlerende denkstijlen of patronen, die allemaal verband houden met spanning en stress.
Het SHP verschaft een waardevol, visueel inzicht op de impact van denkstijlen en houding in relatie tot:

        -    de kwaliteit van het omgaan met anderen;
        -    de tevredenheid over zichzelf en de job;
        -    het gezond zijn en zich goed in zijn vel voelen;
        -    het omgaan met werkdruk en spanning.

Een zelfontwikkelinggids met actieplan ondersteunt de zelf-werk-zaamheid.

d) Het SHP in detail

De 19 stijlen zijn verdeeld in 4 groepen:

1.       Uw zelfbeeld
In deze groep zijn een zestal aandachtsvelden samengebundeld, die tezamen een vrij goed beeld geven van uw mentale ingesteldheid
en uw functioneren. Het draait hierbij voornamelijk om de vraag: hoe gaat U met Uzelf om?

2.       Anderen
In deze groep zijn een aantal aandachtsvelden samengebracht, die U een goed beeld geven over uw omgang met anderen en in welke
mate dit uw stress niveau beïnvloeden.

3.       Proces
In deze groep zijn een vijftal aandachtsvelden samengebracht, die U een goed beeld geven over het omgaan met taken en
werkopdrachten.

4.       Doelen
In deze groep zijn een viertal aandachtsvelden samengebracht die U een goed beeld geven over omgaan met levensdoelen en
verwachtingen.

Beschrijving van de 19 stijlen

1.    Zelfbeeld
Met zelfbeeld hebben we op het oog hoe U naar Uzelf kijkt. Wie bent U? Uw zelfbeeld legt de grenzen vast wat U wel of niet kan doen.

2.    Beeld van het verleden
De algemene indruk die mensen overhouden aan wat hen is overkomen en aan de evaluatie van die ervaringen.

3.    Autonomie
Als U al dan niet overtuigd bent een speelbal te zijn van krachten buiten U. Als U al dan niet denkt dat het lot, geluk of toeval een
dominerende rol speelt. Dit heeft te maken met autonomie.

4.    Waardering
Behoefte om aanvaardt en erkend te worden. Afhankelijkheid van anderen om de eigenwaarde te bepalen.

5.    Zelfontplooiing
Het realiseren van de mogelijkheden. Geloof  in Uzelf  en dat U zich kan verbeteren. Dat U over mogelijkheden beschikt en uw fouten
accepteert en kan verhelpen.

6.    Effectiviteit
Mensen die voelen dat het allemaal gaat zoals ze zelf willen en zien dat anderen daarmee vrij gelukkig zijn mogen als effectief
beschouwd worden.

7.    Acceptatie
Hier gaat het om het gevoel erbij te horen.  Als U zich druk maakt over het oordeel van anderen dan zal uw behoefte om geaccepteerd
te worden sterker worden als die niet beantwoord wordt.

8.    Omgang met anderen
Mensen die het prettig vinden anderen te ontmoeten en het niet moeilijk vinden een gesprek aan te knopen.

9.    Intimiteit
Impliceert een warme, hartelijke relatie met anderen.

10.  Vertrouwen
Vertrouwen is het gevoel dat U zich op anderen kunt verlaten.

11.  Ontvankelijkheid
Openstaan voor andermans ideeën en suggesties.

12.  Synergie
Het delen van ideeën en talenten met anderen om betere resultaten te halen.

13.  Samenwerking
Is het vermogen en de bevoegdheid om met anderen samen te werken.

14.  Tijdsgerichtheid
Is ontspannen zijn en niet onder druk staan, laat de tijd niet de baas spelen.

15.  Tijdsgebruik
Is een graadmeter voor de efficiency waarmee individuen zichzelf en hun omgeving organiseren en controleren.

16.  Voldoening
Is het genot dat mensen halen uit het bereiken van doelen die ze zichzelf gesteld hebben.

17.  Doelgerichtheid
Wordt bepaald door de mate waarin iemand lange of korte termijn doelstellingen opstelt en de inspanningen die iemand verricht om deze
doelstellingen te bereiken.

18.  Verwachtingen
Als uw verwachtingen in verband staan met bereikbare en redelijk ambitieuze doelstellingen, dat betekent dit een gezonde kijk op het leven.

19.  Toekomstbeeld
De verwachting van wat de toekomst U kan brengen vormen uw beeld van deze toekomst, zowel positief als negatief.

Sinds 1973 onderzoekt Human Synergistics de medische symptomen en het verband met stress en denkpatronen:

  • 19 denkstijlen en het verband met symptomen en medische problemen.
  • De situatie, de manier waarop die wordt waargenomen, bepaalt de wijze waarop u reageert!
  • bewust worden van eigen manier van denken
  • bewust worden van eigen instelling
  • hoe ervaar ik negatieve stress?
  • de uitdaging dat ik kan veranderen en groeien
  • van een gezonde manier van denken, naar een gezonde manier van handelen

Besluit

Het SHP is een uniek hulpmiddel dat een gedetailleerd en duidelijk inzicht geeft in mogelijke bronnen van distress en kan dan ook ter
preventie ingezet worden.


 

 


Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.