Patrick Taillaert      Reality Based Coaching - Coaching & Career Consultancy

Patrick Taillaert, story van een self-made man.

Mijn beroepsleven is een niet-alledaags verhaal.
Mijn loopbaan startte na mijn opleiding tot Kok-Restauranthouder. Heel snel bleek dat het uitoefenen van dit beroep onmogelijk werd, onder andere door een allergische reactie. Bij de pakken blijven zitten was voor mij geen optie.
Met volle overtuiging begon ik aan een volledige heroriëntering: vanuit mijn hobby en interesse koos ik voor een scholing 'elektriciteit, elektronica en microprocessoren'.

Met succes, want in 1987 selecteerde Olivetti (toen nog een Italiaanse PC-constructeur) me als technicus. Ik startte er mijn nieuwe loopbaan als Field Engineer / Computertechnicus. Door de jaren heen stond ik voor heel wat uitdagingen die ik (uiteraard) met de nodige positieve motivatie en inzet heb aangenomen.
In een notedop omschreven klom ik op van de onderste trede tot bovenaan de ladder. Via Field Service Engineer naar Country Service Manager, Technisch Directeur België-Luxemburg, verantwoordelijk voor de gehele service organisatie en Internationaal als EMEA Screening Project Consultant, binnen een Amerikaanse Global Company.

Deze loopbaan beloonde mij met een enorm pakket aan kennis en ervaring: People Management, Change Management (door de vele internationale fusies en reorganisaties), situationeel leidinggeven, conflicthantering en open communicatie, functieomschrijvingen, persoonlijk ontwikkelingsplan, het evaluatie- en functioneringsproces, zijn enkele van de competenties waarmee ik in aanraking kwam. Ook stressvolle situaties en burnout, die alsmaar vaker voorkomen in ons privé- en professioneel leven, zijn bij mezelf herkenbare elementen. Dergelijke situaties vereisen een snel en grondig inzicht, niet alleen een theoretische maar vooral ook een praktische kennis en aanpak.

In 2004 besliste ik om mijn persoonlijke en professionele ervaring in te zetten om andere mensen (individueel of in groep) te motiveren, te ondersteunen, te 'coachen' en indien nodig of gevraagd te adviseren. Daarbij heb ik mezelf , onder meer door opleiding, intens verdiept in algemene-, sociale- en ontwikkelingspsychologie.
Deze kennis is verder uitgebouwd met management- en coachingmodellen en bepaalde accenten uit andere hedendaagse technieken zoals NLP en Troaching, maar ook door middel van opmaak van 'typeprofielen', refererend naar het
MBTI®, zowel in persoonlijke als professionele context.

Om een persoonlijk- of bedrijfsprofiel op te stellen, beschikt RBCoaching over de accreditatie van psychologische instrumenten zoals ALTI/ALTIO en KOAN-PMI

Reality Based Coaching treedt ook op als Human Synergistics geaccrediteerd consultant. Hierbij beschikken wij over uiterst performante tools voor zelfontwikkeling zoals het StressHanteringsProfiel (Stress Processing Report).
RBCoaching is ook gecertificeerd voor het gebruik van de Bridge Personality. De Bridge Personality is gebaseerd op twee theorieën: de Big Five persoonlijkheidstheorie en de Type-theorie van Carl Gustav Jung. De test meet of de kandidaat eerlijk was tijdens het invullen en geeft inzicht in competenties. Ze is uiterst betrouwbaar en wordt volledig online afgenomen.
Een persoonlijkheidsvragenlijst wordt gebruikt voor personeelsselectie én bij ontwikkeling van medewerkers.

Als bedrijf of organisatie voert u continu een HR-beleid, kijkt waar u medewerkers kunnen groeien of waar medewerkers kunnen doorstromen en selecteert u kandidaten die beschikken over de juiste vaardigheden. De keuzes die u maakt zijn belangrijk voor de groei van uw organisatie. Als TestGroup geaccrediteerd consultant biedt Reality Based Coaching u een instrument aan dat eerlijk en objectief algemene vaardigheden meet: de Bridge Ability Suite, online, betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd. Beide Bridge instrumenten geven u inzicht of de kandidaat de perfecte match is voor een bepaalde functie of job.
Het werken met deze instrumenten zorgt ervoor dat gecoachten (coachees) zich bewust worden van zijn/haar kwaliteiten, competenties en mogelijkheden om verder te evolueren in zijn of haar loopbaan.
Het gebruik van bepaalde tools focust zich sterk op communicatie met anderen rondom ons. Ruim bekeken kan dit met collegae maar ook intiem ten opzichte van de eigen partner binnen een relatie.

Het allerbelangrijkste vind ik persoonlijk, het individu zélf op gelijkwaardige basis te bereiken om evenwicht in het persoonlijk/professioneel leven te genereren door alle persoonlijke kwaliteiten optimaal te gebruiken.
Dit kan enkel als men coacht rekening houdend met de dagelijkse realiteit en de innerlijke belevenis hiervan.

Patrick Taillaert, motivator, mentor & coach,

Geaccrediteerd Consultant voor de ALTI(O) & KOAN-PMI
Testgroup gekwalificeerd consultant voor de Bridge Personality & de Bridge Ability Suite (assessment - selectie & werving)
Federgon CERTO-gecertifieerd outplacementbureau (mandaat lopend tot 16/2/2021)
Erkend door Vlaamse Overheid en Vdab voor het aanvaarden van loopbaancheques (mandaat lopend tot 31/3/2021)

'Type'Coach aangesloten bij de Type Association BeNeLux

 


Copyright © 2005-2023, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.