Coachen van mensen met het oog op en op basis van de Realiteit
 

"Whatever the circumstances of your life, the understanding of type
can make your perceptions clearer, your judgements sounder
and your life closer to your heart's desire."
(Isabel Briggs Myers)

De missie van "Reality Based Coaching" bestaat er uit om mensen te bereiken en hen te laten deelnemen aan individuele sessies of groep-workshops, met een beperkt aantal deelnemers, waarbij inzicht wordt gegeven in onbekende en onderkende vaardigheden, competenties en gedragsvoorkeuren. Hiervoor worden bestaande en nieuwe modellen en processen ingezet waarmee men enorme persoonlijke vooruitgang en welzijn kan boeken.

Het terugvinden van het persoonlijk welzijn.
Het denkpatroon verzachten door het onbewuste te erkennen en vooral op te merken.
Het herontdekken van innerlijke rust en stabiliteit.
Het "Hier en Nu" voelen, erbij stilstaan en ervan leren genieten.
Het begrijpen van andere meningen en reacties van collega 's, partner, vrienden.
Het zichzelf leren kennen door inzicht in uw persoonlijkheid.


Copyright © 2005-2020, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.