ir. DIRK DHAENENS BUSINESS PROCESS (RE)ENGINEERING

Dirk Dhaenens      ir. Dirk Dhaenens, Raadgevend Ingenieur,

Dirk bezit de academische achtergrond Burgerlijk Electrotechnisch Ingenieur (optie Informatie) - R.U.G. 1982

Dirk beschikt over een ervaring van 25 jaar in de domeinen van supply chain management, logistiek en productie.
Hij heeft verschillende opdrachten uitgevoerd vanuit een operationele lijnfunctie. In andere projecten vervulde hij de rol van project manager en change manager.

Hij heeft voornamelijk expertise opgebouwd inzake business process reëngineering, change management en reorganisaties.

Gedurende de veranderingsprojecten hecht hij steeds veel belang aan de mens in de organisatie, en dit op alle niveaus (arbeiders, bedienden en kaderleden).
‘Het gaat niet enkel om logistiek-technische projecten, maar om veranderingsprojecten waarbij mensen hun manier van denken en werken dienen te veranderen.
Continue betrokkenheid van de gehele organisatie tijdens elke fase van het project is key.’
Daarnaast zijn een permanent oog voor de toegevoegde waarde naar de klant doorheen de supply chain processen, procesmatig denken en eenvoud zijn belangrijkste troeven.

Hij is pas tevreden als hij de verbeteringsvoorstellen samen met de organisatie daadwerkelijk in de field kan implementeren.

 


Copyright © 2005-2015, Reality Based Coaching V.O.F. - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.